นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

15 มิถุนายน 2563 นายทวีศักดิ์เที่ยงธรรมรองเลขาธิการกศน. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาออนไลน์กศน. จังหวัดอำนาจเจริญ

Continue Reading

พิมพ์

  • 1
  • 2