การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม

Written by Super User. Posted in ข่าว กศน.

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน จังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจาก นายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน จังหวัดอุบลราชธานี

ประธานกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต ให้เป็นประธานในการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม และคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายชนะชาติ เต็ง ศิริ ผอ.กศนอ.กันทรลักษ์ ตัวแทน ผอ.กศน.จังหวัดศรีสะเกษ เป็นรองประธาน นายหรรษา ใจมิภักดิ์ ตัวแทน ผอ.กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นกรรมการ นายดำรงศักดิ์ บุญลา ผอ.กศน.อ.ม่วงสามสิบ เป็น กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย นายภัทราวุธ อมรสิน นักวิชาการศึกษา นายทศพล พันนา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวกัญญาภัค คตะวงษ์ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้เดินทางบงพื้นที่ไปประเมิน กศน.ตำบลช่องเม็ก กศน.อำเภอสิรินธร และ กศน.ตำบลบก กศนอำเภอโนนคูณ ได้รับการต้อนรับจากสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี

พิมพ์