นายชินกร คะอังกุ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน การประชุม เพื่อดำเนินการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดีพรีเมี่ยม

5 มิถุนายน 2563 นายชินกร คะอังกุ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน การประชุม เพื่อดำเนินการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดีพรีเมี่ยม

ระดับ กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีการประเมินตาม เกณฑ์ ตัวชี้วัด ของสำนักงาน กศน. มีผู้เข้ารับการประเมินคัดเลือก จากสถานศึกษาทั้ง7แห่ง ณห้องประชุมลืออำนาจ สำนักงานกศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

พิมพ์