นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

Written by Super User. Posted in ข่าว กศน.

15 มิถุนายน 2563 นายทวีศักดิ์เที่ยงธรรมรองเลขาธิการกศน. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาออนไลน์กศน. จังหวัดอำนาจเจริญ

และให้เกียรติบัตรดีเด่นกศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมระดับจังหวัดและดีเด่นในด้านการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนดีเด่นโดยนายชินกร น. จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและคณะผู้เข้าร่วมการสัมมนา

พิมพ์