การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน จังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจาก นายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน จังหวัดอุบลราชธานี

Continue Reading

พิมพ์

นายชินกร คะอังกุ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน การประชุม เพื่อดำเนินการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดีพรีเมี่ยม

5 มิถุนายน 2563 นายชินกร คะอังกุ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน การประชุม เพื่อดำเนินการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดีพรีเมี่ยม

Continue Reading

พิมพ์

นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

15 มิถุนายน 2563 นายทวีศักดิ์เที่ยงธรรมรองเลขาธิการกศน. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาออนไลน์กศน. จังหวัดอำนาจเจริญ

Continue Reading

พิมพ์